TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 23/12/2021 - 23/01/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.57% 3 lượt
02
1.19% 1 lượt
03
4.76% 4 lượt
04
2.38% 2 lượt
05
4.76% 4 lượt
06
2.38% 2 lượt
07
1.19% 1 lượt
08
1.19% 1 lượt
09
1.19% 1 lượt
10
1.19% 1 lượt
11
3.57% 3 lượt
12
1.19% 1 lượt
13
4.76% 4 lượt
14
2.38% 2 lượt
15
1.19% 1 lượt
16
1.19% 1 lượt
17
3.57% 3 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
1.19% 1 lượt
21
1.19% 1 lượt
22
1.19% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
4.76% 4 lượt
25
2.38% 2 lượt
26
1.19% 1 lượt
27
3.57% 3 lượt
28
1.19% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.38% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
2.38% 2 lượt
33
3.57% 3 lượt
34
3.57% 3 lượt
35
3.57% 3 lượt
36
3.57% 3 lượt
37
1.19% 1 lượt
38
4.76% 4 lượt
39
1.19% 1 lượt
40
3.57% 3 lượt
41
3.57% 3 lượt
42
1.19% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.57% 3 lượt
45
3.57% 3 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )